“Splittrade skärvor flätas ihop med första delen nästan utan övergång.
Historien byggs vidare på med samma lågmäldhet och mjuka ton. Men med
ett större stråk av mörker och allvar då kriget hotar att bryta ut. Kel
måste snabbt lära sig sin roll i detta nya samtidigt som hon måste
försöka hitta de sista resterna av sitt folk. Just detta att vi får veta
mer om detta folkslag gillar jag då det är intressanta beskrivningar av
dom. Kels roll i de händelser som kommer att ske är mer bakom
frontlinjen än mitt i den men jag gillar det för ibland är det ju så det
är. Ibland är just bakom i kulisserna som de starkaste hjältarna finns.
Kel har samtidigt vuxit upp till en ung kvinna som vi vid detta läget
känner väl och hon är fin karaktärer som jag trivs utmärkt tillsammans
med.

Splittrade skärvor bjuder på samma vackra och trivsamma läsning och jag
njuter hela vägen igenom. Detta är också den avslutande delen på Ekens
dotter. Det är skönt att fantasyserier inte alltid behöver innehålla hur
många delar som helst och vara tegelstens tjocka. Ekens dotter är två
delar, ca 300 sidor per del och innehåller precis allt som behövs för en
välskriven och vacker fantasyberättelse av det mer lågmälda slaget.
Författaren Annah Nozlin har dock skrivit ännu en serie som utspelar sig
i samma värld men 100 år senare, Miras saga heter den serien .
Intressant drag och jag håller på med första delen i den serien just nu.”

Läs hela blogginlägget här